Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Kokkuvõte EEAÜL konverentsist

8. detsembril 2016 aastal toimus Nelijärve Puhkekeskuse ruumides EEAÜLi korraline konverents.

Konverentsist võttis osa 19 delegaati, seega konverents oli otsustusvõimeline. Konverentsi avas EEAÜLi esimees Sander Vaikma, kes esitas kandidaadid konverentsi juhatajaks ja protokollijaks. Juhatajaks valiti ühehäälselt Enn Luuk ja protokollijaks Tiia Veskioja. Enn Luuk esitas kinnitamiseks koosoleku päevakorra, mis võeti vastu ühehäälselt.

Päevakorra järgi esitas Sander Vaikma esmalt aruande juhatuse tööst konverentside vahelisel perioodil. Monica Visnapuu luges ette EEAÜLi revisjonikomisjoni aruande, mille konverentsi delegaadid kinnitasid ühehäälselt.

Järgmiseks tutvustas Sander Vaikma laekunud ettepanekuid põhikirja muudatusteks. Konverents otsustas ühehäälselt kinnitada põhikirja muudatused. Samuti võeti konsensusega vastu EEAÜLi tegevuskava aastateks 2017-2020. 

Seejärel asuti valimisprotseduuride juurde. Esmalt toimusid EEAÜLi esimehe valimised. Liikmesorganisatsioonide poolt oli esitatud ainult üks kandidaat - Sander Vaikma, kes valiti järgmiseks perioodiks ka esimeheks tagasi (18 – poolt; 1 – erapooletu).

Enn Luuk esitas konverentsile volikogu ettepaneku moodustada volikogu 22-liikmelisena ja jaotuse organisatsioonide lõikes, mille konverents heaks kiitis

Viimasena valiti EEAÜLile järgnevaks perioodiks revidendid. Konverents oli seniste revidentide tööga rahul ning valis nad tagasi ka järgnevaks neljaks aastaks. Revidentidena jätkavad seega Lilian Tali, Riina Rodi ja Angela Krassovskaja.

Enn Luuk tänas delegaate osalemise eest ja kuulutas konverentsi lõppenuks, misjärel järgnes väikene koosviibimine.