Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Lõuna-Eesti Elektri Ametiühing 25. aastane

Vastamata kõne lauanumbrilt. Helistasin tagasi ning teisel pool toru küsib kuller, et mis aadressile ja mis kell võib lilled tuua. Eee!

Siis ärkasin, hirmuhigist üleni märg ja sain aru, et see oli vaid uni. Uuh.

Tegelikkuses tuuakse viimastel aastatel tööandjate poolt töötajatele lilli enamasti põhjusel kui lillede küljes on kaart, millel kirjas "Tuult tiibadesse!" Avanemas on uued uksed jne.

See, et meil on olemas kollektiivlepingud kus on fikseeritud palgatõusu protsendid ja on alles soodustused näitab, et oleme hea meeskond koos Energeetikatöötajate Liitu kuuluvate teiste Ametiühingutega. Narvakate tugev streigivõime on see, mis aitab meilgi siin lõunapool end tugevamalt ja kindlamalt tunda oma ettepanekute esitamisel tööandjatele. Tänud Teile.

Tähtsaimat rolli kannab ametiühingus usaldusisik. Need tublid kaasvõitlejad meie ametiühingus on aastate jooksul panustanud oma vaba aega, tervist ja ebasoosingut tundnud.

Aitäh Teile.

Endel Põru, Malle Rattassepp, Maive Laikoja, Tiiu Kukk, Raivo Oras, Ants Vink, Olev Järv, Epp Kõdar-Põkk, Külli Saarva, Aivar Sõõru, Tõnu Muru, Lembit Korits, Liilia Peramets, Aarne Kalm, Kalev Kartsep, Tiiu Vutt, Lilian Tali, Vello Kalliste, Helmi Õunap, Marika Ilisson.

Aastast 05.12.1990 juhib meie ametiühingut suurte kogemustega meie austatud Arvo Sauman.

Juhatuse nimel

Marika Ilisson