Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Energeetikud sõlmisid Elektrileviga kollektiivlepingu

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit ja Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi allkirjastasid kaks aastat kehtiva kollektiivlepingu.

Sõlmitud kokkuleppega kinnitasid osapooled, et Elektrilevi panustab jätkuvalt töökeskkonna ja tööohutuse parendamisse, toetab töötajate isiklikku arengut ning säilivad kõik seni kollektiivlepinguga sätestatud soodustused. Vastavalt lepingule korrigeeritakse ettevõtte töötajate töötasusid keskmiselt 3,3 protsenti aastas.

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu esimehe Sander Vaikma sõnul olid läbirääkimised pingelised, kuid konstruktiivsed. „Saavutasime mõistliku kompromissi osapoolte ootuste ja võimaluste vahel,“ oli Vaikma hinnang läbirääkimistele.

Elektrilevi juhatuse esimehe Tarmo Mere sõnul sõlmis Elektrilevi ametiühingutega otsekokkuleppe esimest korda. „Tunnustan ametiühingute esindajaid tulemusliku ja konstruktiivse koostöö eest,“ ütles Mere. “Vaatamata sellele, et kokkulepe sõlmiti ametiühingutega, mis esindab ühingu liikmeid, laienevad kokkuleppe tingimused kõigile ettevõtte töötajatele.“

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu ja Elektrilevi vahel sõlmitud kollektiivleping jõustus tänasest, 1. aprillist ja kehtib kaks aastat kuni 31. märtsini 2017.