Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Riigikohus rahuldas energeetikute ametiühingu apellatsiooni

Riigikohus otsustas tühistada Tartu ringkonnakohtu otsuse, mille kohaselt oli Narva energeetikute mullune õpetajate ja ametiühingute keskliidu toetuseks korraldatud streik ebaseaduslik.

"Riigikohtu otsus on meile muidugi positiivne ning suure tõenäosusega tuleb positiivne lahend ka ringkonnakohtust," ütles energeetikuid kohtus esindanud ametiühingute keskliidu õigussekretär Tiia Tammeleht BNS-ile.

Selleks, et tõestada energeetikute toetusstreigi ebaseaduslikkust, peab ringkonnakohus nüüd otsustama, et ebaseaduslikud olid nii õpetajate kui ametiühingute keskliidu streigid. Samas on ka praeguse kohtuasja käigus kõik osapooled möönnud, et õpetajate streik oli seotud töötüliga ja seaduslik, märgitakse riigikohtu otsuses.

"Olukorras, kui üks toetatav streikidest oli ebaseaduslik ja teine toetatav streik seaduslik, saab ametiühingu toetusstreik olla siiski seaduslik, sest kollektiivse töötüli lahendamise seadusest ei tulene piiranguid, mis võimaldaksid vastupidist järeldada," seisab otsuses.

Samuti jõudis riigikohus järeldusele, et õiged ei ole alamate kohtuastmete väited nagu poleks õpetajate streigi toetamine energeetikute poolt leidnud tõestamist.

Maakohus otsustas Eesti Energia Narva Elektrijaamade hagi peale mullu detsembris, et energeetikute poolt korraldatud toetusstreigi käigus esitati poliitilisi nõudmisi riigikogule ning seega ei olnud tegu seadusliku tööalase nõudmisega. Ringkonnakohus jättis otsuse muutmata.

Baltic News Service