Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Lõuna-Eesti Elektri AÜ üldkoosolek Moostes

MOISEKATSI-MOOSTE MÕISAS TOIMUNUD ARUANDMINE JA TULEVIKKU VAATAMINE

Moisekatsi oli küla Kirumpä lossi maa-alal, mille Poola kuningas Stephan Bathory Võnnu (Cesise) maakohtunikule Wilhelm Sturzile andis. See jäi Wilhelm Sturzi poja Caspari kätte Rootsi võimu kehtestamiseni 1625.a.

Lõuna-Eesti Elektri AÜ juhatus võttis kokku oma nelja aasta tegevuse Mooste Mõisa müüride vahel. Alustasime päeva mõisa ajalugu ja kaasaega teadva teadjamehe juhtimisel ja juhatamisel. Nii mõnedki toetasid ostudega kohalikku käsitöö ja villakoda. Minulgi kaelatugi ja mõnusad lambavilla tallad kotis.

Siit edasi toimetasime juba koosoleku läbiviimise protokolli järgi. Kuulasime meie esimehe Arvo Saumani ettekannet eelneval neljal aastal tehtu kohta nii numbrites kui näidetes ja saime delegaatidelt juhatuse tegevusele rahuldava hinnangu. Uus juhatus valiti viie liikmelisena ja tore, et saime ka päris noort jõudu juurde. Esimehe kandidaadiks esitati üksmeelselt meie tarmukas ja alati sõnakas Arvo Sauman.

Arutelu plokis käidi läbi tööandjaga kohtumised ja nende tulemused. Siinkohal on meil vaja veel leida konstruktiivseid ühisosi , et koostöö poole pealt meid tööandja ära ei unustaks.

Arutelu plokki jälgis teraselt ja tegi märkmeid külaline EEAÜL ist Jüri Sander Vaikma. Oma sõnavõtus viitas ta kitsaskohtadele nii koostöös tööandjaga kui ka meie omavahelises koostöös.

Töise päeva lõpetas korralik eine ja koduteelgi oli bussis elavaid arutelusid.

Teid teavitas toimunust

Marika Ilisson