Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Ametiühingud sõlmisid Eesti Energiaga uue kollektiivlepingu

Eesti Energia, Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit ning Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing sõlmisid uue kollektiivlepingu.

Uus kollektiivleping on sõlmitud kaheks aastaks ning puudutab Eesti Energia, Elektrilevi ja Eesti Energia Võrguehituse töötajaid. Üleüldist palgatõusu sõlmitud kokkulepe ette ei näe, kuid töötajatel säilib sotsiaalsete tagatistega motivatsioonipakett.

Lepiti kokku madalamalt tasustatavate ametikohtade miinimumtasude tõus kuni 14%.

Samuti sõlmis Eesti Energia kokkulepped tuleohutuse grupi päästeüksuse, Narva transpordigrupi ning müügi ja teeninduse töötajate töötasude korrigeerimiseks järgmiseks kaheaastaseks perioodiks.

Narva Energia ametiühinguga sõlmitud kokkuleppe järgi tõuseb päästjate põhitöötasu 8%. Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühinguga sõlmitud kokkuleppe järgi tõuseb Narva transpordi grupi põhitöötasu 8%. Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liiduga sõlmitud kokkuleppe alusel kasvavad ka Müük ja Teeninduse üksuse töötajate kogutasud. Sõltuvalt töötaja töötulemustest ja varasematest palgatõusudest tõuseb müügi ja teeninduse töötajate kogutasu keskmiselt 8%, aga mitte vähem kui 3 %.

Eesti Energia personalidirektor Gristel Tali tunnustas ametiühinguid hea koostöö eest kogu läbirääkimiste protsessi käigus. „Töötajatele suunatud motivatsioonipakettide koostamisel ja hüvede pakkumisel on oluline osa heal koostööl töötajaid esindavate ametiühingutega. Läbirääkimised möödusid rahulikult ja konstruktiivselt ning saavutatud kokkulepped arvestavad kõikide osapoolte vajaduste ja võimalustega,“ ütles Tali.

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu juht Sander Vaikma ütles, et on läbirääkimiste käigu ja saavutatud tulemusega üldjoontes rahul. „Töötajatel säilib sotsiaalsete tagatistega motivatsioonipakett ning ka palgaküsimuses jõudsid ametiühingud tööandjaga kokkuleppele. Alati tahaksid töötajad ju rohkem, aga reaalsus on kahjuks teine,” sõnas Vaikma.

Kokku kehtib Eesti Energia kontsernis kuus erinevat kollektiivlepingut, mis on sõlmitud erinevate ettevõtete ja ametiühinguorganisatsioonide vahel.