Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Eesti tööstussektori ametiühingud toetavad Harri Taliga jätkamist EAKLi esimehena

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL), Eesti Metallitöötajate Ametiühingute Föderatsioon (EMAF), Eesti Metsatöötajate Ametiühing (EMT AÜ), Eesti Tööstustöötajate Ametiühingute Föderatsioon (ETTAF) ning Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing (KESA) toetavad senise Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimehe, Harri Taliga jätkamist EAKLi esimehena.

Valiku tegemisel lähtusid mainitud ametiühingud sellest, et keskliidu esimees peab olema kogenud, tasakaalukas ja vastutustundlik. Samuti hindavad tööstussektori ametiühingute liikmed kõrgelt, et Harri Taliga tunneb väga hästi töö- ja sotsiaalprobleeme, mis on väga tähtsad iga töötaja jaoks.

Energeetikatöötajate ametiühingute esimehe Sander Vaikma sõnul ei saa ega pea keskliit, ega selle juht lahendama probleeme ja viima ellu eesmärke, mis on ametiühingute struktuuri teiste tasandite pädevuses. “Keskliit on oma liikmesorganisatsioonide riigitasandi koostöö- ja esindusorganisatsioon ning selles töös usaldame Harri Taligat täielikult”, põhjendas ametiühingute otsust Vaikma.

Ametiühingute Keskliidu VI kongress toimub 25. novembril Tallinnas Rahvusraamatukogus.