Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

EEAÜL ja EPAÜL avaldus

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu

ning

Eesti Põlevkivitootjate Ametiühingute Liidu

Avaldus

Eesti Energia on strateegiline ettevõte, mille edukusest sõltub riigi majanduskasv ja julgeolek, kuid samas ka tervete piirkondade sotsiaalne areng, eriti aga tööhõive Ida-Virumaal. Mõistame, et ettevõtte jätkusuutlik areng ja tuhanded töökohad Eestis on omavahel seotud. Seepärast juhime vabariigi valitsuse tähelepanu Eesti Energia investeeringuvajadusele, mis lähema kümne aasta jooksul ulatub kümnete miljardite kroonideni.

Toetades investeeringuid Ida-Virumaale, toetame Eesti majanduse kasvu allikaid ning aitame kaasa tööpuuduse vähendamisele. On selge, et läbi töökohtade loomise hoiame ära ka võimalikke sotsiaalseid pingeid, mis võivad muidu akumuleeruda ning väljenduda riigile kulukates tervishoiu, turvalisuse ja muude valdkondadega seotud probleemides.

Sellega seoses kutsume valitsust üles suhtuma Eesti Energia rahastamisotsuse tegemisse täie tõsidusega. Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu (EEAÜL) ja Eesti Põlevkivitootjate Ametiühingute Liidu (EPTAL) ning nende, Eesti Energia kontserni kuuluvate ettevõtete töötajaid esindavate liikmesorganisatsioonide seisukoht võimaliku Eesti Energia vähemusosaluse börsileviimise osas on toetav tingimustel, et säilitatakse riigi strateegiline kontroll, töötajatel soodustatakse ettevõtte aktsiate omandamist ning saadud raha paigutatakse täielikult Eesti Energia tootmistegevusse Ida-Virumaal.