Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Eesti Energia pikendab ametiühingutega lepinguid

Eesti Energia on jõudnud kontserni töötajaid esindavate ametiühingutega kokkuleppele, mille kohaselt pooled pikendavad kuut olemasolevat kollektiivlepingut muudatusteta järgmise aasta märtsi lõpuni.

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu esimees Sander Vaikma ütles BNS-ile, et kokkulepe lepingute pikendamiseks saavutati esmaspäeval ja järk-järgult lepingud ka allkirjastatakse.

"Tingimused jäävad kollektiivlepingutes kõik samaks, kuskil midagi ei muutu," rääkis Vaikma.

Ta selgitas, et kollektiivlepingute eesmärk on täpsustada või muuta paremaks seaduses fikseeritud miinimumnorme. "Ametiühingute jaoks jääb alati kõige olulisemaks palgateema. Seoses tänase majandussituatsiooniga ei olnud see teema eriti üleval. Pidime rahulduma sellega, mis meil täna on ja ootama paremaid aegu."

Kommenteerides Eesti Energia plaani luua üks ühine kollektiivleping ütles Vaikma, et ametiühingud peavad kontserniga antud teemal läbirääkimisi ühisosa leidmiseks, kuid hetkel pole selleni jõutud.

Eesti Energia personalidirektor Riina Varts ütles BNS-ile, et kontsern jätkab intensiivset tööd tulemustasusüsteemide väljatöötamiseks ettevõtetes.

Samuti käib Vartsi sõnul töö uue ühtse kollektiivlepingu ettevalmistamiseks, mille kontsern soovib ametiühingutega sõlmida esimesel võimalusel.

"Meie eesmärk on liikuda kontsernis suurema ühtsuse ja sisemise õigluse poole," märkis Varts.

Eesti Energia kontserni tegevus puudutab 13 ametiühingut.

1. aprilli seisuga töötas Eesti Energias 7261 inimest.

Baltic News Service