Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Ametiühing sõlmis Fortum Termest AS-is kollektiivlepingu

Fortum Termest AS ning ettevõtte töötajaid esindav ametiühing allkirjastasid kollektiivlepingu käesolevaks aastaks. Läbirääkimised kulgesid suhteliselt ladusalt, pooltevahelises teineteise mõistmise õhkkonnas.

Lähtudes tänasest majanduse olukorrast ametiühing endale seekordsetel läbirääkimistel suuri eesmärke ei püstitanud. Pigem korrigeeriti lepingu teksti ning keskenduti lepingupunktidele, mis vajasid täpsustamist seoses eelmisel aastal jõustunud uue töölepingu seadusega.

“Hindame tööandja euroopalikku suhtumist kollektiivlepingusse, kui dokumenti, millega lepitakse kokku töötingimused ja -suhted ettevõttes ning ka ametiühingusse kui sotsiaalpartnerisse. Seda, kuidas Fortum Termesti esindajad suhtuvad töötajaid esindavasse ametiühingusse, võib paljudele teistele ettevõtetele ainult eeskujuks tuua,” tõdes läbirääkimiste lõpul Termesti ametiühingu peausaldusisik Alar Sepper. “Kuigi alati võiks tahta rohkem, oleme saavutatud tulemusega, tänase päeva kontekstis, rahul”.

Kollektiivleping kehtib käesoleva aasta lõpuni ning laieneb kõikidele Fortum Termest AS-i töötajatele.

Fortum Termesti ametiühing on Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu (EEAÜL) liige.