Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Euroopa ettevõte plaanib hakata kosmoses elektrit tootma

Euroopa ettevõte EADS Astrium tahab hakata kosmoses energiat tootma. Plaan näeb ette satelliitide orbiidile saatmist, mis seal energiat salvestaksid ning kogutu infrapunalaseri abil maapinnale saadaks. 

Astriumi tegevjuhi François Auque sõnul on süsteem testimisfaasis, kuid töötav lahendus kosmoses energiat toota on juba käeulatuses, vahendab Tartu Ülikooli teadusportaal Novaator Physorgi.

Auque põhjendab otsust energiat kosmoses toota sellega, et energiatihedus pindalaühiku kohta on orbiidil suurem ning seal pole segavaid pilvi ega atmosfääris ringlevat tolmu.

Idee kosmoses energiat toota pole muidugi uus. Seniseid lahendusi on teravalt kritiseeritud peamiselt seetõttu, et energia on plaanitud orbiidilt maapinnani saata mikrolainetega ehk samade lainetega, mida toidu soojendamiseks mikrolaineahjudes kasutatakse.

Astrium on sellest loobunud ning plaanib kasutada infrapunalaineid, mis on sarnaselt mikrolainetega elektromagnetlained, kuid lühema lainepikkusega, paiknedes elektromagnetlainete spektris nähtava valguse ja mikrolainete vahel.

Astrium on infrapunalaserit katsetanud laboris, hetkel töötavad nad süsteemi kasuteguri parandamise nimel. Astrium teeb koostööd Surrey ülikooli teadlastega ning loodab jõuda 80-protsendilise efektiivsuseni.

Astrium plaanib selle kümnendi jooksul saata orbiidile ühe satelliidi, mis peaks näitama, kas süsteem töötab ja kas nii ikka on võimalik kasumlikult energiat toota.

Viimases kahtlejaist puudust kindlasti ei ole. Kui isegi maapealsed päikeseelektrijaamad ei saa korralikult tuult tiibadesse, sest kivisöeelekter on odavam, siis mil viisil peaks olema võimalik ots-otsaga kokku tulla, kui päikesepaneelid tuleb toimetada kosmosesse?

Lisaks tohutule maksumusele tuleb ettevõttel silmitsi seista suurte tehnoloogiliste probleemidega, näiteks päikeseelektrijaama konstrueerimisega avakosmoses. Ka idee rohelisuses on põhjust kahelda, sest satelliitide orbiidile toimetamine kulutab suures koguses raketikütust.

Samas pole Astrium ainus, kes selliste ideede realiseerimist üritab. Samasugused plaanid on näiteks ka jaapanlastel, kes tahavad 2015. aastaks saata orbiidile satelliidi, mis kogutud energia mikrolainete abil maale saadaks.

Toimetas Eger Ninn

Postimees Online 28.01.2010