Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

ELi ametnikud nõuavad streigiga palgatõusu

Euroopa Nõukogu ametnikud korraldavad järgmisel esmaspäeval kolmetunnise streigi, et protestida plaanide vastu jätta ära nende palkade 3,7protsendine tõus.

Streigi raames toimub ka demonstratsioon hoones, kus leiavad aset ELi ministrite kohtumised. Sellel kutsuvad töötajad riikide valitsusi austama reegleid, millel põhinevad ELi ametnike palgad, vahendas EUbusiness

«Kutsume oma kolleege teistest [Euroopa Liidu] institutsioonidest - Euroopa Komisjonist ja Euroopa Parlamendist - meiega ühinema,» ütles Euroopa Nõukogu töötajate esindaja Renzo Carpenito

Ligi 38 000 ELi institutsioonide ametniku palgad tõusevad, sest põhinevad elamiskuludel kaheksas liikmesriigis. 20 liikmesriiki on palgatõusu vastu põhjendusel, et EL ise nõuab valitsustelt eelarvekärpeid, mille tõttu riigiametnike palgad enamikes liikmesmaades vähenevad.

Postimees, 09.12.2009