Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Euroopa avaliku sektori ametiühingud kohtuvad Tallinnas

Teisipäeval ja kolmapäeval (16. – 17. detsembril) toimub Tallinnas hotellis Dzingel, Rahvusvahelise Avaliku Teeninduse Internatsionaali (PSI) Põhja-Ida Euroopa regiooni istung.

Istungi puhul on tegu regiooni avaliku teenistuse sektori ametiühingute igaaastase töökohtumisega, millel tulevad arutusele erinevad teemad, mis on seotud nii ametiühinguõiguste tagamisega, kollektiivläbirääkimiste ning avaliku sektori töötajate olukorraga regiooni erinevates riikides, aga samuti on arutusel piirkonna ametiühingute seisukohad seoses Rahvusvahelise Avaliku Teeninduse Internatsionaali (PSI) ja Euroopa Avaliku Sektori Ametiühingute Föderatsiooni (EPSU) plaanitava ühinemisega.

Eestist kuuluvad PSI-sse ning osalevad kohtumisel Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL), Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit (ETTAL) ja Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL).

ROTALi esimehe Kalle Liivamäe sõnul on osalemine rahvusvahelises ametiühinguliikumises riigitöötajatele ääretult oluline juba kasvõi selle toetuse pärast, mida rahvusvahelised organisatsioonid ning erinevate riikide ametiühingute keskliidud ning PSI liikmesorganisatsioonid on teinud toetamaks Eesti kolleege riigitöötajate totaalse streigikeelu kaotamise eest. “Positiivne on veel see, et Euroopa tasandil toimub sotsiaalne dialoog kohaliku omavalitsuse tööandjate liitudega: Eestist kuuluvad sinna nii Linnade Liit kui ka Eesti Maaomavalitsuste Liit. Samuti areneb sotsiaalne dialoog Euroopa tasandil riigisektoris, kus tööandjaid esindab Eestist Rahandusministeerium ja töötajaid Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit”, lausus Liivamägi.

Aktiivset tegevust rahvusvahelisel tasandil peab oluliseks ka tervishoiualatöötajate ametiühingute esimees Piret Kruuser. “Tervishoiuvaldkonnas töötavate inimeste huvide kaitsmine on tähtis just nüüd, mil taaskord tööajadirektiiv on pingeid tekitav teema nii Euroopas kui Eestis. Kvaliteetne teenus peab olema kättesaadav kõigile, peab säilima kindlustunne, et teenust jätkuvalt saadakse. Teenused saavad olla kvaliteetsed vaid siis, kui töö ja juhtimine, mõlemad on kvaliteetsed,” rõhutab Kruuser. “Avalikuks teeb teenuse selle iseloom, selle olulisus paljude inimeste jaoks. Reegel on lihtne - ilma inim- ja ametiühingute õigusteta pole demokraatiat, ilma demokraatiata ja tõhusate avalike teenusteta pole kodanikuühiskonda”.

Energeetikatöötajaid esindava ametiühingu esimehe, Sander Vaikma kinnitusel on avaliku sektorite töötajate seas kindel koht ka energeetika sektori töötajatel. “Kuigi seoses elektrituru avamisega suureneb järjest enam energeetikasektoris erakapitalil põhinevate ettevõtete osakaal, tuleb tänast avalikku sektorit vaadelda kui avalikku teenust pakkuvate ettevõtete sektorit. Oleme jätkuvalt seisukohal, et elektri- ja soojusenergeetika on oluline avalik teenus, mis peab tänapäeva ühiskonnas olema kättesaadav kõikidele inimestele ning seda ei saa üks-ühele võrrelda tavalise ärisektoriga,” sõnas Vaikma. “Ilma elektrita tänapäeva inimene ikka enam hakkama ei saa,” toob ta välja energeetika olulisuse.

Kokku võtab istungist osa üle 30 ametiühingu esindaja Gruusiast, Armeeniast, Ukrainast, Lätist, Leedust ja Eestist. Nõupidamisel osalevad ka PSI Euroopa sekretär Jurgen Buxbaum, Euroopa Avaliku Sektori Ametiühingute Föderatsiooni ase-peasekretär Jan Willem Goudriaan ning PSI Kesk- ja Ida-Euroopa koordinaator Vassily Shilov.

PSI on ülemaailmne avaliku teenistuse sektori ametiühingute katusorganisatsioon, kuhu kuulub ligi 650 ametiühingut 150 riigist, kokku ligi 20 miljoni liikmega.

Lisainfo:

Sander Vaikma
EEAÜLi esimees
55 531 578

Piret Kruuser
ETTALi juhatuse esimees
52 90 711

Kalle Liivamägi
ROTALi esimees
5250063