Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Külalisena kongressil

Soome elektrikute ametiühing Sähkoliitto pidas 21.-23.11.2008.a. Tamperes esindajatekogu korralist kongressi, kus külalistena osalesid põhjamaade, Venemaaa ja Eesti energeetikatöötajate ametiühingute esindajad ning endised Sähkoliitto veteranid.

Kongressi tervitasid Tampere linnapea, Põhjamaade elektrikute ametiühingute föderatsiooni esimees Jorgen-Juul Rassmussen Taanist ja Islandi elektrikute ametiühingu esimees Gudmundur Gunnarsson. Soome Sähkoliitto esimehe Martti Alakoski avakõne ja kõigi tervitajate kõnede kandvaks teemaks oli tänane majandus- ja finantskriis, ning sellest tulenevad probleemid. Iseloomustades riigis valitsevat olukorda, ütles Islandi esindaja väga teravaid väljendeid oma riigi juhtpoliitikute aadressil ja võrdles nende poolt antavaid lubadusi joodikute kamba poolt antavate lubadustega, kes täna lubavad joomise maha jätta, kuid saades kuskilt laenuraha, joovad järgmisel päeval edasi.

Kongress valis esimeheks tagasi Martti Alakoski, kuid suurüllatus tuli sekretäri valimistel, kus seni seda tööd teinud Matti Ahokas kaotas suurelt oma konkurendile Timo Punkkile, kes valiti ka uueks (pea)sekretäriks.

Kongressi tähtsaimaks küsimuseks oli aga elektrikute ametiühingu osalemine Soome Ametiühingute Keskliidu SAK poolt väljapakutud tööstuses toimivate ametiühingute ühinemise ettevalmistusprojektis. Aprillis 2007.a. väljapakutud ühinemisprojekti arutelus osaleb käesoleval ajal veel kuus erinevat ametiühingut 350000 liikmelise liikmeskonnaga, sealjuures Sähkoliito kuulub umbes 32000 liiget.

Liitumisprojektis osalemise või mitteosalemise otsustamiseks oli Sähkoliito erinevatest osakondadest valitud 85 inimeseline esinduskogu, kelle otsustada jäi lõpliku valiku tegemine. Kongessi lõppedes teatas esinduskogu, et üksmeele ei jõutud ja lõpliku otsus tegemiseks kutsutakse 2009.a. kevad-suvel kokku erakorraline esindajate kogu. Sellise otsuse langetamisele aitas suuresti kaasa sekretäri valimistel kaotanud Matti Ahoka toetajate lahkumine koostööprojekti arutelu nõupidamistelt.

Kongressil külalistena viibinud esindajatele oli koosatud väike meelelahutusprogramm, mille sees tutvustai meile Tamperet ja selle ümbrust ning esimesel , s.t. reede õhtul nautisime ühiselt Tampere lähedal ühe väikese järve ääres olnud soome saunas saunamõnusid.

EEAÜL esindajana oli mul mitmeid kohtumisi tänase ja ka endiste Sähkoliitto juhtivtöötajatega.

Kolme Soomes veedetud päeva jooksul olin pidevalt koos Ülevenemaalise ametiühingu “Elektroprofsojuz” vice-presidendi Juri B. Ofitseroviga, sest keelebarjääri tõttu pidin olema talle seal tõlgiks

Samas aga oli minul võimalus rääkida temaga kõigil teemadel, arutada erinevaid ametiühingutöö probleeme, rääkida poliitikast, vaba aja veetmisest ja isiklikust elust.

J.B.Ofitserov andis Sähkoliitto esimehele M. Alakoskile üle kutse osaleda Ülevenemaalise ametiühingu “Elektrofrofsojuz” ja lubas hea sõnaga meeles pidada ka meie ametiühingute liitu.

Kongressilt tagasitulek muutus aga tõeliseks katsumuseks, sest tuisk ja torm ei teinud pühapäevaõhtust laevareisi kuigi meelepäraseks. 

Enn Luuk

Pilte vaata siit!