Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Toimus EEAÜL erakorraline konverents

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL) pidas 13-14.11.2008.a. Nelijärve Puhkekeskuses oma erakorralist konverentsi, sest senine esimees Enn Luuk astus tagasi juhatuse liikme ja EEAÜL esimehe ametikohalt omal soovil.

Erakorraline konverents valis üksmeelselt uueks EEAÜL juhatuse liikmeks ja AÜL esimeheks senise organisatsioonisekretäri Sander Vaikma.

Sandr Vaikma näol on tegemist inimesega, kes esmakordselt Eesti Ametiühingute ajaloos tõstatas küsimuse Ametiühingute Keskliidu juurde noorte komisjoni loomisest ja ametiühingutele uute liikmete kasvatamist ja värbamist läbi noortöötajate, ütles Enn Luuk Sander Vaikma kandidatuuri välja pakkudes ja kandidaati iseloomustades. Selle komisjoni esimehe kohalt valiti Sander hiljem Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretäriks.

2006.a. alguses õnnestus meelitada teda tööle meie organisatsiooni organisatsioonisekretäri ametikohale sellise eesmärgiga, et kasvatada temast järeltulija senisele esimehele, mis ka nüüd teoks sai.

EEAÜL konverentsi tervitas Eesti Kergetööstustöötajate Ametiühingute Liidu( EKTTAÜL) esinaine Laivi Rõõmus

Konverentsi lõppedes andis Enn Luuk Sander Vaikmale üle uhiuue EEÜL lipu. Seda üle andes kutsus ta esimeest, liidu juhatust ja volikogu ning kogu liikmeskonda üles lippu hästi hoidma, kaitsma ja austama. See lipp on uus, tal puudub lipu tegevuse ajalugu. Tehke tegusid, tehke tegusid kogu liikmeskonna nimel, et edaspidi lippu edasi andes uutele esimeestele ja juhatustele saaks rääkida tema ajaloost ja selle lipu all tehtud ajaloolistest tegudest ütles Enn Luuk Sander Vaikmale lippu üle andes.

Vahuveini klaase kokku lüües tervitasid konverentsi delegaate ja uut EEAÜL esimeest Sander Vaikmad EAKL esimees Harri Taliga, EAKL organistasioonisekretär Hannes Roosaar ja EKTALi esinaine Laivi Rõõmus ning tänasid senist esimeest tehtud töö eest.

Oma mälestusi koostöös Enn Luugiga ütlesid veel Arvo Sauman, Vladimir Aleksejev ja Milvi Ilves.

Kolleege tänades ütles Enn Luuk, et ta on ametiühingutes töötanud kokku üle 38 aasta ja sellest üle 32 aasta energeetikute ametiühingu juhtorganites selliste suurepäraste inimestega nagu seda on teda täna ümbritsevad kolleegid. Seejuures Milvi Ilves on see inimene, kellega ta alates 19970.aastast töötas koos tollases Tallinna Soojus-ja Elektrijaama ametiühingus palgaliste töötajatena kuni 1976.a, mil valiti tänase EEAÜL sekretäriks.

Lõpetuseks soovis senine esimees tugevat tervist, õnne ja kordaminekuid Sander Vaikmale, kõigile koosolijaile ja kogu energeetikute ametiühingu perele. 

Pildid toimunust leiad siit.