Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Erakorraline konverents

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu (EEAÜL) erakorraline konverents toimub 13-14 novembril 2008.

EEAÜL volikogu võttis 2.oktoobril 2008 vastu otsuse erakorralise konverentsi kokkukutsumise kohta, et vabastada praegune esimees juhatuse liikme ja EEAÜL esimehe kohalt tema enda soovil ning valida uus esimees.

EEAÜL juhatus on teinud üksmeelse ettepaneku tänase EEAÜL organisatsioonisekretäri Sander Vaikma esitamiseks EEAÜL esimehekandidaadiks.