Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Enn Luuk astub esimehe kohalt tagasi

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu (EEAÜL) esimees Enn Luuk esitas avalduse EEAÜL juhatuse liikme ja EEAÜL esimehe kohalt tagasiastumiseks omal soovil.


Toome siinkohal EEAÜL juhatusele esitatud avalduse teksti.


Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu juhatus

 
Avaldus


Palun vabastada mind Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu (EEAÜL) juhatuse liikme ja juhatuse esimehe kohustustest.
Töötan EEAÜL-s alates 1976.a. juuli kuust ja sellest üle poole aja juhatuse esimehena.
Olin 1989.a. EEAÜL esimese Põhikirja üks autoritest ja Eesti esimese kollektiivlepingu sõlmija tolleaegse Eesti Energiaga. Selle kollektiivlepingu tugevust kinnitab fakt, et ta toimis väga edukalt Eesti taasiseseisvumise esimeste aastate inflatsioonitingimustes ning võimaldas energeetikasüsteemi töötajatele turvaliselt üle minna Eesti oma rahale.
Pika tööperioodi sisse jäävad elektrotehnikatööstuse- ja ehitusettevõtete sulgemised ja nendes ametiühingutegevuse lõpetamine, Eesti Energia restruktureerimine ja tänase EEAÜL ülesehitamine.
Oleme saanud Eesti Ametiühingute Keskliidu üheks suuremaks ja arvestatavamaks liikmesliiduks, kelle tegevus on rajatud tugevatele liikmesorganisatsioonidele ja nende juhtidele. Omame erinevaid fonde ja head materiaalset baasi. EEAÜL juhatus liikmeteks on suurte kogemustega erinevat kodumaist ja rahvusvahelist koolitust saanud liikmesorganisatsioonide juhid, kelledest enamus on suutelised olema EEAÜL juht.
Tänu üksteisemõistmisele ja heale koostööle oleme suutnud sõlmida oma liikmete jaoks häid kollektiivlepinguid ja taganud neile teatava turvatunde.
Lugupeetud kolleegid!
Meie liikmesorganisatsioonide liikmete peamisel tööandjal, AS Eesti Energial, on ees suured muudatused, mis seisnevad vanade põlevkivil töötavate blokkide sulgemisel ja alternatiivsete tootmisvõimaluste otsimisel. Sellega kaasneb aga töökohtade ja töötajate, aü liikmete vähenemine.
Ka meil on vaja teha muudatusi. Tunnen, et olen end ammendanud ja ei ole suuteline sammu käima tänase tõttava ja muutuva maailma ümberkorralduste ja sellega kohandatava ametiühingutegevuse organiseerimisega.
Tänan teid kõiki aastakümnetesse ulatuva koosöö eest!
Olen kogu aeg tunnetanud teie mõistvat suhtumist minusse ning sooja ja sõbralikku toetust. See töö on saanud minu eluks, teie, kallid kolleegid, olete muutunud minu perekonnaliikmeteks.
Palun teil tegutseda EEAÜL põhikirja kohaselt ja rahuldada minu avaldus

Enn Luuk