Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Jäneda Paide ja Rapla piirkonna ametiühinguliikmete koosolek

Põhja Elektrivõrkude ametiühingu (PEV AÜ) ning Eesti Energia teeninduse osakonna ametiühingu peausaldusisiku Marika Ilissoni korraldusel toimus 15. märtsil Jänedal Paide ja Rapla piirkonna ametiühinguliikmete koosolek.

Algselt andis OÜ Jaotusvõrk peausaldusisik Leo Oro ülevaate sõlmitud kollektiivlepingust ning sõlmimisele eelnenud läbirääkimiste käigust. EEAÜLi organisatsioonisekretär Sander Vaikma tutvustas organisatsiooni ja ametiühinguliikumise hetkeseisu ning Marika Ilisson rääkis vajadusest ametiühinguliikumist tugevdada. Tema märksõnad kokkusaamisel olid:

Ühtsuses peitub jõud  -  mida rohkem meid on seda parema kollektiivlepingu me saame st. meid võetakse tõsisemalt kuulda kui meid on palju!

Solidaarsus - AÜ liige toetab kollektiivlepingu olemasolu ja sellega näitab üles solidaarsust ka nende suhtes, kes ei ole aü liikmed, kuid kes saavad samuti osa nii palgatõusust kui ka teistest soodustustest, mille kollektiivlepingu läbirääkijad saavutavad.

MINA - Mida mina saan teha, et elu Eestimaal ja meie lastel tulevikus paremaks läheks. Olles AÜ liige ja tegutsedes nende väärtuste nimel, mis meile kõigile on kallid ja olulised, võid kunagi rahulolevalt mõtiskleda et olen minagi oma panuse sellesse kõigesse andnud.

Kuuludes AÜsse ja makstes AÜ maksu, millest osake läheb ka EAKLile hoian tasakaalus Eesti riigis suhteid valitsuse tööandjate ja töövõtjate vahel. 

SINA - Kirjuta juba täna avaldus selle auväärse organisatsiooniga  Ametiühing liitumiseks. ( valitsus ei astuks  läbirääkimistesse mingi kahtlase organisatsiooniga. Ikka auväärse ja tõsise partneriga on tegemist, kuigi nende suu ei paindu seda veel kõvasti välja ütlema)

Pärast koosoleku ametliku osa lõppu kinnitati keha ning seejärel nauditi Urmas Sisaski juttu ja muusikat.

Pilte toimunust vaata siit.