Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Intervjuu Eesti Enegia finantsdirektori Margus Kaasikuga: kas koondamised tulevad?

Eesti Energia finantsdirektor ja juhatuse liige, Margus Kaasik; viimastel päevadel, ka pärast kollektiivlepingu sõlmimist, on meedias suhteliselt agaralt levinud uudised võimalikest koondamistest Eesti Energia struktuuris. Viitega teile, on pakutud isegi, et koondamine saab puudutama ligi 1000 inimest. Kuidas kommenteerite?

Nagu karta võis, kujunes meie hinnakommunikatsiooni üheks kandvaks mõtteks Eesti Energia tuhande töötaja koondamise lugu. See 1000 töötajat oli toodud illustreerimaks Konkurentsiameti kärpe tõsidust. 200 miljonit krooni on abstraktne summa ja ei tekita erilisi emotsioone. 200 mln krooni tuhande töötaja palgaks teisendamine aga andis meile võimaluse probleemi tõsidust näidata.

Kas koondamised, isegi kui mitte nii suures mahus, ikkagi tulevad? Ja kui tulevad, siis kui suures mahus?

Meil ei ole sahtlites koondatavate töötajate nimekirju. Küll aga on meil kindlasti vaja püüelda suurema efektiivsuse poole, sest üks asi on vaielda Konkurentsiametiga, kuid teine asi on võidelda turul.

Kus saaks hakkama efektiivsemalt, tuleb seda teha ning mitte ainult sellepärast, et saada hakkama Konkurentsiameti kooskõlastatud hinnaga, vaid sellepärast, et see tagab meie pikaajalise edu.

Milliste Eesti Energia kontserni kuuluvate ettevõtete töötajaid see teie arvates enam puudutada võib?

Efektiivsuse otsingud puudutavad kõiki meie ettevõtteid.

Vastavalt nii olemasolevale kollektiivlepingule, kui ka kehtivatele seadustele peab tööandja eelnevalt selles osas ametiühingut teavitama. Millal siis midagi konkreetsemalt selguma hakkab?

Tegeleme organisatsiooni arendamise ja efektiivsuse otsingutega igapäevaselt. See on ainus viis avatud turul ellu jääda. On selge, et oma kokkulepetest peame igal juhul kinni, st niipea kui meil on ametiühinguga sel teemal midagi arutada, siis seda ka teeme.

Kuidas teile isiklikult tundub – kas siis tõesti on täna Eesti Energia kontsernis töötajaid liiga palju? Kas varasemate aegade muudatustega pole suudetud tagada optimaalset töötajate arvu?

Nii nagu maailm meie ümber on pidevas muutumises, nii peab ka meie ettevõte olema valmis nendele muutustele reageerima. Kui näiteks palgaturul on viimastel aastatel aset leidnud kiire kasv, siis isegi hea tahtmise juures ei saa me seda eirata, sest soovime oma töötajatele maksta konkurentsivõimelist palka. Teisalt soovib klient ja Konkurentsiamet, et elektri hind tõuseks minimaalselt. Meie peame leidma nüüd viisi, kuidas mõlemale vajadusele vastata.

Meedias avaldatud uudiste põhjal võis nagu kaudselt järeldada, et võimalike saabuvate koondamiste põhjuseks on ametiühingu poolt välja võideldud “liiga suur” palgatõus. On see nii?

Loe eelmist vastust.

Teiselt poolt Konkurentsiamet, kes nagu viitab liiga suurtele palgakuludele. Ka minule ei meeldi järjest suurenevad kulutused. Aga Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu töötajana tahan küsida, et kas siis energiatootja peaks pärast tööpäeva lõppu minema koju ja istuma kodus pimedas ja külmas, sest tema palk ei võimalda elektriarveid tasuda? Kus peaks olema see optimaalne piir?

Nii Eesti Energia kui ka Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu ühiseks sooviks on, et meil oleksid professionaalsed ja motiveeritud töötajad. Peame pidevalt otsima seda tasakaalu, et rahul oleksid nii klient, töötaja kui ka omanik.

Küsis:
Sander Vaikma
EEAÜLi organisatsioonisekretär