Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

James Riddle Hoffa

Ameerika Ühendriikide võimsaimaks ametiühinguliidriks peetav James Riddle Hoffa sündis 14. veebruaril 1913 Brazili linnas Indiana osariigis. Tema söekaevurist isa suri, kui Jimmy oli äsja saanud seitsmeaastaseks. Koolis hakkas tulevane ametiühinguboss käima Detroidis, kuid katkestas 17-aastaselt õpingud ja asus tööle laomehena Krogeri kompanii ladudes.
1933. aastal oli Jimmy Hoffa juba veoautojuhtide ametiühingu Detroidi 299. osakonna agent, kelle otseseks ülesandeks oli uute liikmete värbamine ühingusse. Tema edasinegi ametiühingukarjäär osutus edukaks: 1952. aastal valiti ta juba veoautojuhtide ametiühingu asepresidendiks ja veel viie aasta pärast sai temast kogu organisatsiooni president.
Hoffa oli äärmiselt osav kõnemees, kes võis rääkida musta valgeks ja valge mustaks. Koosolekutel ja kohtumistel firmajuhtide ja -omanikega suutis ta peaaegu alati neid veenda oma seisukohtade ja pakkumiste mõlemapoolses kasulikkuses.
Tema lobitöö tipuks võib lugeda 1964. aastal sõlmitud veoautokompaniide ja -juhtide ametiühingu vahelist lepingut, mis oli esimene sellelaadne USA ajaloos. Tänu lepingule suurenes ametiühinguliikmete arv pretsedenditult - sinna kuulus üle kahe miljoni inimese.