Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit ning Eesti Energia AS sõlmisid kollektiivlepingu

Eesti Energia ja ettevõtete töötajaid esindav Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL) sõlmisid järgnevaks kaheks aastaks kollektiivlepingu. Lepingus sisalduv palgalepe kehtib üks aasta.

“Läbirääkimised polnud kerged. Lisapinget tõi nendesse muutunud olukord majanduses. See oli ka põhjuseks, miks pooled otsustasid sõlmida palgalepingu, erinevalt ülejäänud kokkuleppest vaid üheks aastaks,” tõdes lepingu allkirjastamise järgselt EEAÜLi esimees Enn Luuk.

“Eesti Energia on lõpetanud nüüd pingelised läbirääkimised ametiühinguga töötajatele pakutavate tingimuste osas ning lõpetamas teisi läbirääkimisi Konkurentsiametiga elektrihinna teemal,” rääkis olukorrast Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. Ta lisas, et olukorras, kus Konkurentsiamet on oluliselt kärpinud kontserni tööjõukulusid ning Ametiühingute Liiduga on jõudnud kokkuleppele 10 protsendilises palgatõusus, tuleb Eesti Energial teha olulisi valikuid.

“Me tahame oma töötajatele maksta turul konkurentsivõimelist palka, et siin töötaksid oma ala parimad spetsialistid. Muutunud majandustingimustes oleme sunnitud mõtlema oma töö efektiivsuse tõstmisele nii tulemustasude süsteemi juurutamise kui vajadusel ka töötajate hulga vähendamise kaudu,” täiendas Eesti Energia personalidirektor Riina Varts.

Eesti Energiaga toimunud läbirääkimisi kommenteerides võttis Luuk toimunu kokku: “Kuigi mõlemal poolel tuli teha oma esialgsete nõudmistega võrreldes järeleandmisi, võib kokkuvõttes tulemusega rahule jääda.”

Täna alla kirjutatud kollektiivlepingule kirjutasid alla ka kontserni kuuluvad tütarettevõtted OÜ Jaotusvõrk ,OÜ Põhivõrk ja OÜ Iru Elektrijaam, kelle töötajatele leping laieneb, kuid kus palgalepe sõlmiti igaühega eraldi.

Lepingus täpsustati tööandja kohustusi seoses töötajatele antavate sotsiaalsete tagatistega, redigeeriti ja kaasajastati lepingu sõnastust ning lepiti kokku palgatingimused algavaks majandusaastaks. Sõltuvalt kontserni ettevõttest ning töötajate ametikohast jääb keskmine palgatõus 10 %juurde. Erilist tähelepanu pöörati tulemuspalgasüsteemi juurutamise plaanile ettevõtetes, et tagada lisatasude maksmise õiglus, läbipaistvus ja töötajate motiveeritus tulemuslikumale tööle.

EEAÜLi liikmeskonnast ligi 80% moodustavad täna AS Eesti Energia kontserni ettevõtete töötajad. Kokku on Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidul ligi 3 500 liiget nii elektri- ja soojusenergia tootmise, ülekandmise, jaotamise ja müügiga tegelevates ettevõtetes.

Lisainfo:
Enn Luuk
EEAÜLi esimees
Tel: 55 28 930
E-kiri: enn.luuk@energia.ee 

Pressiteate väljastas:
Sander Vaikma
EEAÜLi organisatsioonisekretär
55531578
E-kiri: sander.vaikma@energia.ee

Pilte toimunud ürituselt leiad siit.