Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Kes esindab Sinu huve? 

13.02.2008 õhtul kell 18.00 kogunesid Jõhvis Viru Bowlingus Rakvere, Jõhvi ja Kohtla-Järve klienditeeninduste töötajad. Tuldi, et saada teavet ametiühingu tegemistest.

Sissejuhatuse tegi KT peausaldusisik Marika Ilisson. Viru EV ametiühingut tutvustas organisatsiooni esimees Tõnis Horeb. EEAÜList, kollektiivlepingute läbirääkimistest ja noorte tööst andis ülevaate EEAÜLi organisatsioonisekretär Sander Vaikma.

Kohaletulnud avaldasid arvamust, et sellised kohtumised on vajalikud ja kirjutati ka mõned avaldused ametiühingusse astumiseks. Üksmeelselt valiti ka usaldusisik, kelleks sai Ene Tamm. Tema ongi see inimene, kes esindab eelkõige ametiühinguliikmete huve oma piirkonnas.

Seejärel veeretati koos bowlingupalle ja võeti suupisteid.

Kordaläinud üritus andis enesekindlust jätkata ka teistes piirkondades ametiühingu tegemiste tutvustamist.

Tänan kohaletulnuid ja ürituse korraldamisele kaasaaidanud Tõnist ja Sanderit.

 

Marika Ilisson
KT peausaldusisik.

Ürituse tehtud pildid leiad siit.