Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Tööstussektori seminar Helsingis

Soome tööstussektori ametiühingute korraldusel toimus 19. jaanuaril Helsingis seminar, mille eesmärgiks oli arutada koostöövõimalusi Soome tööle siirdunud Eesti tööstus- ning teenindussektori töötajate värbamisel ametiühingutesse.

Huvitavate sõnavõttudega esinesid nii Soome tööle siirdunud Eesti töötajad, kes osalevad ka aktiivselt Soome ametiühingute tegemistes, kui ka Eesti ametiühingute esindajad. Rühmatöödes olid arutuse all konkreetsed plaanid ühiste ideede ja eesmärkide ellu viimiseks.

Eestist olid esindatud Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit, Kergetööstustöötajate Ametiühingute Liit, Metallitöötajate Ametiühingute Föderatsioon, Metsatöötajate Ametiühing ning Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing. Tööstus- ja kaubandussektori ametiühingutes on Soomes eestlasi kokku üle 380 liikme.

21.01.08