Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Noorte ametiühinguhuvi kasvab

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) noortekomisjon pidas nädalavahetusel semi­nari, kus arutati, mida teha, et rohkem noori tahaks ennast teostada ametiühingus, kuidas muuta ametiühing noorte jaoks ligitõmbavaks ning kavandati alanud aasta tegevused. EAKL noortekomisjoni esimeheks valiti Monika Šarina Riigi- ja omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidust.

EAKLi boks äratas suurt huvi noorte infomessil Teeviit. ”Tänased noored on teotah­telised ja hakkajad, nad otsivad võimalusi ise käed külge lüüa ja oma elu paremaks teha,” tõdes aktiivselt ametiühingute noorteliikumises osalev Triinu Sõelsep Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingust. ”Tööelus annab selleks parima võimaluse ametiühing, see teadmine tuleb viia iga inimeseni.” 

Ametiühingunoored hakkavad oma organisatsiooni senisest rohkem avalikkusele tutvustama, seda nii avalikel üritustel kui koolides, pöörates erilist tähelepanu kutseõppeasutustele. ”Tänased ametiühingud pole ammu enam sellised nagu nõukogudeaegsed, nende roll on hoopis teine, tahame sellest rääkida võimalikult paljude noortega,” ütles EAKLi noortekomisjoni juht Monika Šarina. Lisaks kavandab teotahteline ja entusiastlik noortekomisjon mitmesuguseid koolitusüritusi. Kõik see aitab veelgi hoogustada juba eelmisel aastal aktiviseerumise märke näidanud noorteliikumist Ametiühingute Keskliidus.

Aktiivsemaks on muutunud Balti riikide ametiühingunoorte koostöö. Peagi kohtuvad kolme riigi ametiühingute keskliitude noortekomisjonide liikmed Lätis, sügisel korraldab EAKL noortekomisjon Balti riikide ametiühingute noortefoorumi Eestis.

Nädalavahetusel toimunud noorteseminaril esines ka EAKL esimees Harri Taliga, kes rääkis noortekomisjoni vajalikkusest ja ootustest komisjonile.

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liitu esindab keskliidu noortekomisjonis Silver Norman.