Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Ametiühing sõlmis Fortum Termest AS-is kollektiivlepingu

Fortum Termest AS ning ettevõttes tegutsevad ametiühingud allkirjastasid kollektiivlepingu järgmiseks aastaks. Konsultatsioonid lepingu sõlmimiseks algasid juba septembris. Kuna käesoleval aastal omandas Fortum Termest AS Pärnu Soojuse, olid seekord kollektiivläbirääkimistesse kaasatud ka Fortumi Lääne-Eesti piirkonna töötajate esindajad.

Lepinguga lepiti kokku palgatingimused järgmiseks aastaks, vaadati üle töötajate sotsiaalsed tagatised ning täiendati teisi poolte huvidest tingitud punkte.

“Läbirääkimised ei olnud kerged, kuid hindame väga tööandja valmisolekut ja konstruktiivsust lepingu sõlmimisel. Loodame, et sõlmitud leping saab olema kasulik mõlemale osapoolele,” tõdes läbirääkimiste lõpul Termesti ametiühingu peausaldusisik Alar Sepper.

Kollektiivleping kehtib järgmise aasta lõpuni ning laieneb kõikidele Fortum Termest AS-i töötajatele.

Fortum Termesti ametiühing on Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu liige.

Lisainfo:
Alar Sepper
Fortum Termest aü peausaldusisik
5089984

 

Pressiteate väljastas:
Sander Vaikma
EEAÜLi organisatsioonisekretär
55531578