Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

X Balti ametiühingute noortefoorum

23.-25. novembrini toimus Leedus, Palangas X Balti ametiühingute noortefoorum, kus osales ka Eesti 12-liikmeline delegatsioon. Eestit esindasid metalli-, energeetika-, transpordi- ja teeninduse-kaubanduse ametiühingu (sh hotellisektori) noored liikmed.

Foorumi deviis oli: mis on noortefoorumi väljund järgnevatel aastatel? Vastuse otsimisel sellele küsimusele analüüsiti foorumit SWOT meetodit kasutades: toodi välja foorumi tugevad ja nõrgad küljed ning rühmatöödes arutleti võimaluste ja tuleviku üle. Nenditi, et tõsisemalt on vaja suhtuda foorumitel vastu võetud otsustesse, need ka tõepoolest ellu viia. Kaaluti, kas mitte taotleda ETUCi Noortekomiteesse eraldi Balti piirkonna sektori moodustamist ning ehk laiendada Balti noortefoorumis osalejate ringi, kutsudes osalema ka Poola. Jutuks oli ka oma sümboolika loomine.

Eestis pole Balti noortefoorumit läbi viidud 7 aastat, järgmisel aastal on kavas foorum lõpuks taas siin korraldada.

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liitu esindas noortefoorumil Silver Norman Jaotusvõrgust.