Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Kahekümneprotsendiline palgatõus püsib

2007. aasta III kvartalis oli ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide täis- ja osalise tööajaga töötajate keskmine brutopalk kuus 10 899 krooni ja tunnis 66,78 krooni,a teatab Statistikaamet. Eelmise aasta III kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 20,2% ja brutotunnipalk 22,7%. Tänavu on keskmine brutokuupalk ja -tunnipalk tõusnud 20% piires igas kvartalis eelmise aasta vastava kvartaliga võrreldes.

Keskmine brutokuupalk tõusis eelmise aasta III kvartaliga võrreldes kõige enam põllumajanduse ja jahinduse tegevusalal (28,6%) ning kõige vähem kinnisvara, rentimise ja äritegevuse tegevusalal (7,2%).

Keskmine brutotunnipalk tõusis eelmise aasta III kvartaliga võrreldes kõige enam avaliku halduse ja riigikaitse; kohustusliku sotsiaalkindlustuse tegevusalal (30,7%) ning kõige vähem kinnisvara, rentimise ja äritegevuse tegevusalal (10,0%).

Keskmine brutopalk oli juulis 10 763 krooni, augustis 10 823 krooni ja septembris 11 122 krooni.

Lühiajastatistikas mõõdetakse keskmist brutopalka kui tööjõukulu komponenti. Tööjõukulu hõlmab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, -hüvitisi ja -toetusi palgatöötajatele.

Tänavu III kvartalis oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 14 654 krooni ja tunnis 104,41 krooni. Eelmise aasta III kvartaliga võrreldes tõusis keskmine tööjõukulu töötaja kohta 20,3% ja tunnis 21,7%.

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta tõusis eelmise aasta III kvartaliga võrreldes kõige enam kalapüügi tegevusalal (29,5%) ning kõige vähem kinnisvara, rentimise ja äritegevuse tegevusalal (7,3%).

Keskmine tööjõukulu tunnis tõusis eelmise aasta III kvartaliga võrreldes kõige enam ehituse tegevusalal (30,1%) ning kõige vähem kinnisvara, rentimise ja äritegevuse tegevusalal (8,0%).

Keskmine brutokuupalk, I kvartal 2003 – III kvartal 2007 (krooni)

 

Aasta

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

2003

6 723

6 333

6 915

6 431

7 127

2004

7 287

6 748

7 417

7 021

7 704

2005

8 073

7 427

8 291

7 786

8 690

2006

9 407

8 591

9 531

9 068

10 212

2007

 

10 322

11 549

10 899

 

Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu kuus, III kvartal 2007