Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Narva energeetikute avalik kiri

Lugupeetud härra minister,

Narva Energia Ametiühing kui Narva Elektrijaamade ja Õlitehase töötajate esindaja pakub Teile kohtuda Narva energeetikute esindajatega k.a. 27 novembril, mil toimub Narva Elektrijaamade külastamine.

Mainitud töötajate esindajad sooviks Teiega, kui kontserni Eesti Energia AS omanikuga arutada järgmisi teemasid:

1. Valitsuse palgapoliitika. Hetkel ei ole Narva Elektrijaamade suurema osa töötajate palk konkurentsivõimeline isegi Eesti tööturul. Teatud sammud, mis Eesti Energia AS ja Narva Elektrijaamade juhatus on astunud on ilmselt ajaliselt hilinenud ja ebapiisavad, mille tagajärjel paljud kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid ei seo Narva Elektrijaamadega oma tulevikku.

2. Põlevkivienergeetika strateegia. Sotsiaalne pinge areneb taustal, kus nii Narva Elektrijaamadel kui ka põlevkivienergeetikal tervikuna puuduvad selged perspektiivid. Ametiühingu esindajate korduvad kohtumised kõrgema juhatusega ei ole toonud siiamaani selgust selles küsimuses.

Arvame, et kõik see on nii Eesti Energia AS omaniku kui ka kontserni juhtkonna mitte läbimõeldud või sihipärase poliitika tagajärg mis viidi ellu viimastel aastatel.

Niisugune olukord ei saa enam kesta. Arvame, et konflikti võib ennetada võttes vastu kindlad otsused.

Võetud vastu Narva Energia Ametiühingu juhatuse poolt, protokoll nr.20 06.11.2007.

Lugupidamisega

Vladimir Aleksejev
Narva Energia Ametiühingu
juhatuse esimees