Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Balti riikide energeetikasektori ametiühingud kohtusid Riias

8 ja 9 novembril kohtusid Riias Balti riikide energeetikasektori ametiühingute esindajad, et arutada eesseisvaid võimalikke arenguid Balti regiooni energiaturul.

Eestit esindasid nimetatud kohtumisel Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu (EEAÜL) esindajad Narva Elektrijaamadest ning osaühingutest Jaotusvõrk ja Põhivõrk. Nõupidamisel osalesid ka Euroopa Avaliku Sektori Ametiühingute Föderatsiooni (EPSU) ase-peasekretär Jan Willem Goudriaan ning Rahvusvahelise Avaliku Teeninduse Internatsionaali (PSI) Kesk- ja Ida-Euroopa koordinaator Vassily Shilov.

Lisaks ametiühingute esindajatele esinesid sõnavõttudega ka Balti riikide energiaettevõtete ja Läti Majandusministeeriumi esindajad. Kahju on, et Eesti Energia ei leidnud võimalust või ei pidanud vajalikuks oma esindaja saatmist kohtumisele. Küll aga osalesid esindajad nii Läti majandusministeeriumist, jaotus- ja põhivõrgu ning ka “Latenergo” esindaja.

Kohtumise läbivaks teemaks oli eelkõige Euroopa Komisjoni plaan energiaturu liberaliseerimisest ja sellega seonduvate muutuste mõjust energeetikasektori ettevõtete töötajatele. Leedu energeetikatöötajate ametiühingu esindaja rõhutas oma sõnavõtus mitmeid kordi, kui tähtis on energeetikaettevõtte kuulumine riigi omandusse. Sealjuures tõi ta negatiivseid näiteid Leedust, kus energiasüsteem on suures osas tükeldatud ja erastatud.

"Euroopa Komisjon otsib võimalusi Euroopa energiasektori liberaliseerimiseks, kuigi on vähe tõendeid, et see tooks kaasa hindade languse või parema kvaliteedi Euroopa riikide elanike jaoks", oli EPSU esindaja selge sõnum. "Meie küsimus on, kuidas vältida nendest ettepanekutest tulenevaid võimalikke kahjulikke mõjusid nii töötajate kui tarbijate jaoks”.

EEAÜL toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministri poolt väljaöeldud seisukohta, et mistahes Eesti Energia või selle osa erastamine on põhjendamatu ning seega ei saa seda mingilgi tingimusel lubada.