Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Erandi taotlemine jätaks Eesti Gaasile torud alles

Valitsus arutab täna Eesti arvamust Euroopa Komisjoni energiapaketi osas, mis võib kaasa tuua elektrivõrgu eraldamise Eesti Energiast.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Einari Kiseli sõnul plaanib Eesti toetada septembris heaks kiidetud Euroopa Komisjoni ettepanekut eraldada energia tarne ja toomistegevus, mis siinsel puhul tähendaks eelkõige elektriliinide haldusfirma eraldamist Eesti Energiast ja gaasitrasside lahutamist Eesti Gaasist.

Kiseli sõnul on Eesti jaoks keerulisem gaasivõrkude küsimus. “Meil ei ole ettekujutust, kuidas sundida erafirma omanikke osalust vahetama või müüma. Seepärast oleme praegu oma seisukohtadesse kirjutanud variandi, mille järgi on võimalik taotleda komisjonilt selles osas erandit,” rääkis ta, seletades, et kui Eesti Gaasilt hakata seaduse ja riigi jõul võrgu eraldamist nõudma, võivad omanikud riigi kohtusse kaevata.

Eesti Gaasi juhatuse liikme Raul Kotovi sõnul on neile teadaolevalt Euroopas otsuseid langetavad riigid, nagu Saksamaa ja Prantsusmaa, juba avaldanud oma vastumeelt komisjoni ettepaneku suhtes. “See tähendaks, et lahutatud võrguettevõtted jääksid praegusest väiksemaks ning nende motivatsioon ja võimalused arendada pidevaid investeeringuid vajavaid võrke kahaneks,” ütles ta. “Lõppkokkuvõttes aga energia hinnad tarbija jaoks tõuseksid.”

Seevastu ei näinud Kisel mingeid probleeme Euroopa algatuse kohaldamisega Eesti Energia suhtes. “Meil on variant, kuidas Eesti Energia puhul seda teha nii, et põhivõrgu eraldamine ei kahjustaks Eesti Energia investeerimisvõimet. Aga see ei tähenda, et Eesti Energiat peaks hakkama erastama, vaid seda, et põhivõrk oleks sada protsenti riigi oma,” rääkis ta.

Euroopa Komisjon üheks energia-alaseks ettepanekuks oli lahutada energiatootjad ja tarnijad, mis omandas Brüsselis kiiresti Gazpromi klausli kuulsuse, sest nõuaks ka sellelt ettevõttelt talle Euroopas kuuluvatest gaasijuhtmetest loobumist.