Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Eesti ametiühingud toetavad Läti kolleege

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) volikogu otsustas täna toetada Läti
kolleege nende võitluses ametiühinguõiguste rikkumise vastu. EAKL saatis
Läti Vabariigi va­lit­susele kirja, milles avaldab protesti
ametiühinguõiguste rikkumiste vastu Lätis, kut­sub valitsust üles pidama
ametiühingutega sotsiaaldialoogi ning austama kolmepool­seid kokkuleppeid
ja kollektiivlepinguid.

Läti ametiühingud pöördusid rahvusvahelise solidaarsustoetuse saamiseks
teiste riiki­de ametiühingute poole. Läti ametiühingute sõnul on valitsus
taganenud varasematest kokkulepetest ja lubadustest tõsta õpetajate,
tervishoiutöötajate ning politseinike pal­ku.

“Kolleegid kutsusid üles piketeerima kolmapäeval, 24 oktoobril Läti
saatkondi,” ütles EAKLi esimees Harri Taliga. “Kaks aastat tagasi
septembris EAKL sellise aktsiooni ka kor­raldas, kuid paraku ei ole kõigest
ühepäevase etteteatamisega meil võimalik sellist aktsiooni läbi viia.”

Balti riikide ametiühingute solidaarsusaktsioonide sagedus on viimastel
aastatel mär­gatavalt tõusnud. 2006.a. veebruaris mõisteti ühiselt hukka
Leedu valitsuse tegevus, kes sekkus Leedu ametiühingu Solidarumas
siseasjadesse. Sama aasta mais piketee­risid ametiühingud Riias ja
Vilniuses Eesti saatkondi, toetades EAKLi protesti ameti­ühinguõiguste
kavandatava kärpimise vastu töötajate usaldusisiku seaduse eelnõus.

Eesti Ametiühingute Keskliidu
PRESSITEADE
25. oktoober 2007