Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Juhatus

1. Sander Vaikma
EEAÜL esimees
tel. 465 5527, 5553 1578
e-post sander.vaikma@energia.ee

2. Raivo Oras

Lõuna – Elektri Ametiühing

Elektrilevi OÜ usaldusisik

Tel. 51 72 060

e-post Raivo.Oras@elektrilevi.ee

3. Anu Tolsa

Põhja Elektrivõrkude Ametiühingu esimees/Elektrilevi OÜ peausaldusisik

Tel. 51 93 4335

e-post Anu.Tolsa@elektrilevi.ee

4. Vladimir Grigorov
Energiateenindus AÜ org.esimees
tel. 716 6278, 510 2758
e-post etau@hot.ee

5. Andrei Zaitsev

Narva Energia AÜ esimees

tel. 716 7243, 5576094

e-post Andrei.zaitsev@energia.ee