Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Eesti Energia teenis 129 miljonit krooni puhaskasumit

Eesti Energia 2007/08. majandusaasta esimese kuue kuu äritulud kasvasid 3,99 miljardi kroonini, ettevõtte ärikasumiks kujunes 463 miljonit ja puhaskasum oli 129 miljonit krooni.

Esimese kuue kuu majandustulemuste oluliseks mõjutajaks võrreldes möödunud majandusaastaga on 1,039 miljardi krooni võrra vähenenud erakorralised tulud heitmekaubandusest ning dividendide maksukuluna tasutud tulumaks, mille suurus oli 277 miljonit krooni, teatas Eesti Energia pressiteates.

Eesti Energiasse kuuluvate võrguettevõtete 12 kuu kodumaised kaod on majandusaasta esimese poole lõpuks vähenenud eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 11,4 protsendilt 10,5 protsendini.

«Esimese poolaasta positiivseid majandustulemusi toetasid kasvav kodumaine elektrimüük ning suurenenud eksport Soome,» rääkis Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik.

Tema sõnul on selle majandusaasta teisel poolaastal näha ette majandustulemuste paranemist ning CO2 kvootide tulusid ja kulusid arvestamata on majandusaasta lõpuks on oodata mullusest paremat tulemust.

Kodumaine elektrimüük kasvas võrreldes eelmise majandusaasta esimese poolaastaga 6 protsenti, moodustades 3010 GWh (gigavatt-tundi). Esimesel poolaastal eksporditi Soome 656 GWh elektrienergiat. Majandusaasta esimese kuue kuu jooksul eksportis Eesti Energia võrreldes varasemaga ka Lätti ligi kolm korda rohkem elektrit, kokku 851 GWh. Soojusenergia müük vähenes eelmise majandusaasta esimese poolaastaga 69 GWh võrra ning moodustas septembri lõpuks 370 GWh.

2007/08. majandusaasta esimese kuue kuuga investeeris Eesti Energia kokku 1,13 miljardit krooni, millest enam kui pool investeeriti elektrivõrkude uuendamisse ning ülejäänud osa elektrienergia, põlevkivi ja vedelkütuste tootmise tõhustamisesse. Majandusaasta esimese poolaasta tähtsamate investeerimisprojektide seas olid mitmete alajaamade uuendamine, uute liitumiste ehitus, pingeprobleemide ja võrgukadude vähendamine.

2007/2008. majandusaasta esimese poolaasta tähtsaimateks sündmusteks on üle-eestilise mobiilse internetiteenuse KÕU käivitamine, millega praeguseks on liitunud juba enam kui 10000 klienti.

Eesti Energia majandusaasta algas käesoleva aasta 1. aprillil ning kestab 31. märtsini 2008.

Postimees