Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Eesti Energia börsiks valmis

Hiljuti Eesti väärtuslikemate ettevõtete edetabelis teiseks tunnistatud Eesti Energia on nii Balti investeerimispanga Gild Bankersi kui ka Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul börsile minekuks valmis. Riik ootab ettevõtte omanikuna aga energiaturu avanemist.

Eesti energiafirma vajab investeeringuteks lisaraha lähima kahe-kolme aasta jooksul.

“Omanikuna on see siiski riigi otsustada,” möönab Liive. Et börsile minek on üks võimalikke variante, kinnitab ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

“Samas ei ole monopoolse ettevõtte börsile viimisel mõtet,” on Partsi seisukoht. Ometi liigub maailma energiaturg börsifirmade suunas.

“Fakt on see, et energiaturud on avatud konkurentsile ja selle tulemusena on enamik riike oma energiafirmad börsile viinud,” oponeerib Liive ajakirjale Saldo antud intervjuus.

Põhjamaade energiasüsteemiga ühinemine, Eestile vajalike tootmisvõimsuste tagamine lähiaastatel ning tootjate ja võrkude lahutamise protsessid võtavad Partsi hinnangul aega viis aastat. Samas on see tähtaeg piisavalt kauge, Eesti jaoks on aga oluline jälgida meie praegust olukorda nii julgeoleku kui ka varustuskindluse aspektidest johtuvalt.

“Teatud asjaolude kokkulangemisel küsimus börsile viimisest seega esile tõuse,” ei välista Parts võimalust.

Eesti Päevaleht Online