Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Odava elektri aeg Lätis on läbi

Läti energiafirma Latvenergo juht Karlis Mikelsons ütles oma intervjuus, et odava elektri aeg on Läti jaoks ümber saanud.

Seda väljaütlemist on võimalik tõlgendada, kui hoiatust eelseisva hindade tõusu kohta, mille on esile kutsunud elektrihinna tõus Venemaal. Pärast Ignalina aatomielektrijaama sulgemist 2009. aastal halveneb olukord veelgi, vahendab Läti Delfi.

Viimati tõstis Latvenergo hindasid 2007. aasta 1. jaanuaril. Siis tõusis elektri hind eratarbijatele 6%, ettevõtetele aga 18%. Selle ebapopulaarse otsuse põhjusteks toodi gaasi ja imporditava elektrienergia hinna tõus, samuti vahendite puudumine plaanitavateks investeeringuteks

Lätis toodavad elektrienergiat kolm Daugava hüdroelektrijaama ning kaks soojuselektrijaama, kuid riik ei suuda ise oma energiavajadusi katta. Seetõttu imporditakse osa vajaminevast elektrienergiast Eestist, Venemaalt ja Leedust.

DELFI