Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

EAKL: Ametiühingud ei loobu nõudmast õiglast palka 

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) leiab, et olukorras, kus elukallidus tõuseb iga päevaga, on töötajatele suunatud üleskutsed pingutada püksirihma ning loobuda palgatõusu nõudmisest ebaõiglased ja töötajaid solvavad.

“Töötaja saab kompensatsiooni hinnatõusu eest nagunii tagantjärgi – kõigepealt tõusevad hinnad, alles siis palgad,” ütles EAKL esimees Harri Taliga. “Selles hindade ja palkade võidujooksus on töötajad tagaajaja, mitte tempot tegema palgatud “jänese” rollis.”

Kolmveerand Eesti töötajaist teenib keskmisest väiksemat palka, nad ei saa kuidagi nõustuda “ideega”, et just nemad peavad päästma Eesti majanduse, rahuldudes senise palgaga. “Keskmise palga kasvu mootoriks on kõrgemad palgad, mille puhul keegi ei räägi nende seosest tootlikkuse kasvuga,” märkis Taliga. “Pole ka seni kuulnud, et oleks püütud arutleda selle üle, kuidas aeglustada nende pidurdamatut tõusu.” 

EAKL hinnangul ei saa tootlikkuse aeglases tõusus süüdistada töötajaid, see sõltub eelkõige tööandja otsustest ja tegevusest. “Töötaja võib rabada palehigis ja 12 tundi päevas, aga kui tehnoloogia ja seadmed on sellised, mille õige koht oleks ajaloo prügikastis, siis ei maksagi loota, et tootlikkus Euroopa tasemele jõuaks,” lausus Taliga. “On ju tööandjadki inimesed ja miski inimlik pole neile võõras – ilmselt jätkavad paljud ettevõtted tegutsemist harjumuspärasel viisil seni, kuni elu ise sunnib tootmist umber korraldama.”