Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

EEAÜLi juhatus kohtus Eesti Energia ASi juhtidega

9.oktoobril toimus meie algatusel EEAÜL juhatuse liikmete kohtumine Eesti Energia AS  finantsdirektori Margus Kaasiku ja personalijuhi Riina Vartsiga.

Kohtumise tingis asjaolu, et Eesti Energia AS töötab välja uut palgasüsteemi ja selle väljatöötamisest  on ametiühingud kõrvale jäetud. Selle ilmekaks näiteks oli kasvõi asjaolu, et tutvustades planeeritavat palga kujunemise süsteemi, ei olnud ühtegi viidet ametiühingule ega kollektiivlepingule. Samas on kollektiivlepingus kokkulepitav palk või selle tõus esmaseks aluseks, millest tööandja on KOHUSTATUD lähtuma. Oli ka teada, et on valminud Fontese poolt läbi viidud uus töötasude  uuring, milles osales ka Eesti Energia.

Narva Elektrijaamade ametiühingute juhid V.Aleksejev ja V.Ponjatovski tundsid tõsist muret asjaolust, et Narva Elektrijaamade töötajate palgad on üldisest palga kasvust tugevalt maha jäänud ja head spetsialistid lahkuvad töölt. Vaja oleks koheselt saavutada umbes 20% palgatõus, ja uuest aastast veel sama palju, et sammu pidada teistega. 

Ametiühingute arvates uus väljatöötatav palgasüsteem ei rahulda töötajaid. Turvalisuse eesmärgil oleks rohkem vaja rõhku panna kindlale põhipalgale ja selle suurendamisele, mitte aga lahendada palgaprobleeme lisatasude ja muude selliste maksete suurendamisega.

Ettevalmistatav tulemuspalkade süsteem on ametiühingute arvates aga järjekordseks näiteks puht formaalsest paberlikust lähenemisest töötajate palkade korrigeerimisel.

Kohtumises osalejad leppisid kokku, et jätkavad tihedamat koostööd kõikides palku puudutavates küsimustes, et operatiivsemalt lahendada üha suureneva inflatsiooni ja palkade kasvu tingimustes energeetikute töötasude küsimusi.

 

Enn Luuk

EEAÜL esimees.