Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Toimus PSI 28. kongress

24-28. sept.2007.a. toimus Austrias, Viinis, PSI (Public Services International – Avaliku Teenistuse Internatsionaal) 100 aasta tegevusele pühendatud 28-s ülemaailmne Kongress.

Alus selle mõjuvõimsa ja suure liikmeskonnaga rahvusvahelisele ühendusele pandi 1907 a. Stuttgardis, kus esmakordselt kogunesid haiglate õed,  vee-, valguse (lampide süütajad), kohalike omavalitsuste riigiasutuste töötajad erinevatest Euroopa riikidest, et luua rahvusvaheline organisatsioon. Tänaseks ühendab see endas juba üle 20 miljoni inimest kes on koondunud 640 ametiühingusse või ametiühingute ühendusse 154 maal.

PSI 100a. tegevusele pühendatud Kongress viidi läbi Viini Kongresside keskuses, kuhu olid kogunenud 794 delegaati 388 erinevast organisatsioonist 129-lt maalt. Tõeliselt kirev ja teotahteliste esindajate foorum. Põhjamaade delegaatide rahulikus ja vaoshoitus, saksa täpsus ja Aafrika ning Lõuna - Ameerika delegaatide elurõõmsus, laulu ja tantsulust aitasid paljuski kaasa Kongressi töö läbiviimise õnnestumisele.

Kongressi austasid oma tervitustega Austria föderaalkantsler hr. Alfred Gusenbauer, kes oma tervituses märkis, et Austria pöörab suurt tähelepanu sotsiaalpartnerlusele, selle efektiivsusele ja produktiivsusele ühiskondlikus teeninduses. Tervitusi tõi ka proua Doris Bures – naisküsimuste ja massikommunikatsioonide vahenditega tegelev minister, Guy Ryder – Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretär, rääkimata teistest erinevatest ametiühingute ühenduste peasekretäridest või presidentidest.

PSI sajandale aastapäevale pühendatud Kongressi delegaatidele ja külalistele oli korraldatud vastuvõtt Austria imperaatorlikus residentsis Hofburgis, kus külalisi tervitas föderaalkantsler isiklikult.

Eestit esindasid sellel kongressil Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu esimees Piret Kruuser ja Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu esimees Enn Luuk.

Nii nagu ametiühingutel juba kombeks on, käsitleti ka sellel Kongressil traditsioonilisi küsimusi, nagu aruandekõned, PSI põhikirja muutmine, globaalse tegevuskava vastuvõtmine aastateks 2008-2012 ja erinevate resolutsioonide vastuvõtmine.

Eriti vääriksid äramärkimist plenaaristungid, millised käsitlesid võrdõiguslikust, õiglase töötasu maksmist , migratsiooni ja plenaaristung ametiühingute ja töötajate õiguste kohta. Paljude reolutsioonide hulgast tõstaks esile  resolutsiooni sugudevahelise võrdõiguslikkuse-, töötajate õiguste- , ametiühingute arengu ja rahvusvahelise solidaarsuse kohta. Mind, kui energeetikute ametiühingute esindajat, huvitas energeetikat puudutava resolutsiooni väljatöötamine ja vastuvõtmine.

Seoses kauaaegse peassekretäri Hans Engelbertsi pensionile minekuga oli päevakorras uue peasekretäri valimisi.(täpne info aadressil - http://www.world-psi.org)

Kongress tänas kauaaegset ja ülimalt populaarset peasekretäri Hans Engelberts tehtud töö eest ja valis pingelise salajase hääletusega uueks peasekretäriks taanlase Peter Waldorffi

Enn Luuk
EEAÜLi esimees

Pilte üritusest vaata siit.