Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Ametiühingujuhi kohale on kaks kandidaati

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimehe kohale esitati tähtajaks, 1. oktoob­riks kaks kandidaati: EAKL praegune esimees Harri Taliga ja Autotranspordi ja Teetöötajate Ametiühingu (ETTA) esimees Peep Peterson. 

Harri Taliga (1957) jätkamist Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe kohal toetavad Ener­gee­tikatöötajate Ametiühingute Liit, Metsatöötajate Ametiühing, Põlevkivitoot­ja­te Ametiühingute Liit, Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Keskastme Tervishoiutöö­ta­jate Kutseliit, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit, Teenin­dus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing ning Haritlaste Ametiühing.  

Taliga asus EAKLi tööle sotsiaalsekretärina 1998. aastal, eelmisel kongressil 2003. aasta novembris valiti ta keskliidu esimeheks.

Peep Petersoni (1975) kandidatuuri seadsid üles Transpordi- ja Teetöötajate Ameti­ühing, Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit, Õdede Liit, Tervishoiutöö­ta­jate Ametiühingute Liit ja Liinilennunduse Ametiühing. Peterson on ETTA juhatuse esimees alates 2003. aastast.  

EAKL korraline kongress toimub iga nelja aasta järel, V kongress leiab aset tänavu 30. novembril. Lisaks esimehe valimisele on kongressi päevakorras ka aruan­ne kesk­liidu tegevusest eelmisest kongressist möödunud perioodil, EAKLi põhikirja uue redaktsiooni ning järgneva nelja aasta tegevuskava vastuvõtmine.   

EAKLi V kongressil osaleb 145 delegaati 19 haruametiühingust. Keskliidu esimehe kandidaatide esitamise tähtaja ja nõuded kandidaatidele kinnitas EAKLi juhatus tänavu augustis.