Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

EAKL kolis Narvas uutesse ruumidesse ja tutvustab äsjailmunud trükist

Neljapäeval, 27. septembril tutvustas Eesti Ametiühingute Keskliit Narvas, EAKLi Ida-Virumaa osakonna uutes ruumides Linda tn 1 venekeelset kogumikku “Töötus­kindlustus 2007. aastal”. Trükis selgitab, kuidas toimib töötuskindlustus pärast tänavu jõustunud seadusemuudatusi ning ilmub koostöös Eesti Töötukassaga.

“Ühendame meeldiva kasulikuga - avame pidulikult ka meie piirkondliku osakonna uue büroo”, ütles EAKLi esimees Harri Taliga. “Kuu aega tagasi lõpetasime remondi ja kolisime sisse, täna võõrustame nii kohalikku ametiühinguaktiivi, linnajuhte kui ka ajakirjanikke”. EAKLi osakond tegutses aastaid Narva linnale kuu­luvates ruumides. Kuna omavalitsus vajas ametiühingute kasutuses olnud pinda oma asutuste jaoks, ostis EAKL kevadel Narva linnalt uued ruumid.

Töötuskindlustuse kogu­miku koostas EAKLi esimees Harri Taliga, kes ühtlasi tutvus­tab seaduses tehtud muudatuste ja täienduste mõju tööta­jate õigusele saada kindlustus­hüvitisi. Aastail 2003-2006 sai töötukassast hüvitist enam kui 36 000 töötut.

Laiemale lugejaskonnale pakub huvi ka põhjalik ülevaade töötukassa viieaastasest te­gevusest. Välja on toodud tähtsamad andmed töötuskindlustuse seaduse alusel maks­tavate hüvitiste ja nende saajate kohta: kuidas on muutunud hüvitiste suurus, saajate arv ja nende saamise aeg, kuidas jagunevad hüvitised maakonniti, kus on rohkem kol­lektiivseid koondamisi, milliseid ettevõtteid ähvardab suurem pankrotioht jne.

Eelkõige ametiühingu usaldusisikute mõeldud kogumiku tiraa× on 500 eksemplari. EAKL levitab trükist tasuta oma liikmesliitude ja piirkondlike osakondade kaudu.