Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu Koolitusseminar

20.-21. september 2007
Vanaõue Puhkekeskus, Viljandimaa

Vanaõue Puhkekeskus võttis meid vastu hoolimata vihmasest ilmast soojalt ja sõbralikult. Kokku tuldi üle Eesti. Olid AÜ organisatsioonide juhid, usaldusisikud ja aktiivsed liikmed.

Kogunedes saali ei aimanud meist keegi kui sisutihedaks ja kasuliku infoga päevadeks see seminar kujuneb.

Seminari avas EEAÜLi esimees Enn Luuk. Ennu juhtimisel saime kõik võimaluse rääkida pisut endast, oma lähedastest ja muust enda jaoks olulisest. Tekkis seminari jaoks nii oluline avatud suhtlemine.

Seminari teemad andsid meile teadmisi EEAÜLi ja EAKLi ees seisvatest väljakutsetest ja ülesannetest. Liikmete värbamistegevuse põhialustest ja usaldusisiku seadusest. Hoopis kaugele ametiühinguteemadest viis Anzori Barkalaja filosoofiline loeng. Sellise täiesti kõrvalise teema sisse toomine meeldis kõigile.

Kokkuvõttes tunnistati Vanaõuel veedetud aeg oma kvaliteedilt ja sisutiheduse poolest parimaks.

Täname EEAÜLi organisatsioonisekretäri Sander Vaikma´d koolitusseminari ladusa korralduse eest ja jääme ootama uusi koolitusi uute teemadega.
 

Marika Ilisson
KT peausaldusisik

Üritusel tehtud pilte näed siit.