Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

EEAÜL kohtumine Liivega

18 septembril kohtusid Eesti Energeetikute Ametiühingute Liidu ( EEAÜL) juhatus Eesti Energia AS juhatuse esimehe Sandor Liivega. Kõne all olid teemad, mis puudutasid Eesti Energia arengu perspektiive. Kohtumise kokkukutsumise ajendiks olid meedias kõlanud vastuolulised väiteid energeetikasektori tuleviku osas. Seega olid elektrienergia sektori ametiühingute juhid huvitatud infost, mis pärineks otseallikast.

Kohtumise käigus ilmnes, et paljud meediakanalid olid kas olukorrast valesti arusaanud, olukorda üledramatiseerinud või oma väljaannetes esitanud kontekstist väljarebitud infot.

Kohtumisel räägiti Narva Elektrijaamade olukorrast ja nende arengust. Liive konstateeris, et Narva Elektrijaamad on ja jäävad elektritootmise pealinnaks. Kindlasti renoveeritakse ja ehitatakse veel uusi tootmisvõimsusi. Elektrijaamade poolt tuleb väga hästi läbi mõelda, kuidas saaks tootmist efektiivsemaks muuta. Kindlasti peab spetsialistide motiveerimist suurendama, nende palkasid tõstma. Samas teatas Liive , et CO2 hind kallineb tulevikus väga suurel määral ja et ellu jääda EL avatud elektriturul peame suutma tootmist efektiivistama. Sealt saaksime ka vajalikud vahendid palkade tõusuks.

Arutati ka, millisel tasemel sõlmida kollektiivlepingud. See teema jäi momendil lahtiseks. Ta vajab veel väga tõsist läbimõtlemist, kuna Narva Elektrijaamade AÜ-d on juba aastaid ise sõlminud kollektiivlepinguid, ülejäänud kontserni liikmed on aga sõlminud ühise kollektiivlepingu. Kuidas edasi minna? Kas sõlmida kontserni tasemel ühtne kollektiivleping, see on raamleping, mille alusel võiksid äriüksused sõlmida omad kollektiivlepingud.

Käesolev fakt näitas taaskord, kuivõrd tähtis on ametiühingute roll konsulteerimise ja informeerimise kohustuse täitmisel.

Leo Oro
Põhja Elektrivõrkude Ametiühingu
peausaldusisik

Pildid kohtumiselt leiad siit.