Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Ametiühingud taotlevad alampalgaks 5000 krooni

5000 krooni kuus uueks alampalgaks on Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhatuse tänase otsuse kohaselt ametiühingute taotlus läbirääkimistel Tööandjate Keskliiduga. Alates 2008. aasta 1. jaanuarist tähendaks see tunnipalga tõusu 29 krooni 75 sendini.

Vastavuses 2001.aastal ametiühingute ja tööandjate vahel kokku lepitud alampalga tõstmise põhimõtetega ning lähtudes rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis avaldatud keskmise palga, majanduskasvu ja inflatsiooni näitajatest peaks alampalk uuel aastal olema veel kõrgem, kuid EAKL esimehe Harri Taliga hinnangul on alampalga ligi 50protsendine tõus vähereaalne.

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt jõuab keskmine palk järgmisel aastal 13 tuhande kroonini, millest kokkulepitud 41 protsenti moodustab 5320 krooni. “Oleme viimastel aasta­tel tööandjatega konstruktiivselt läbi rääkinud ja alampalka tublisti tõstnud, kuid alampalga suhe keskmisesse palganumbrisse pole jõudnud soovitud tasemele,” ütles Taliga. “Püüdleme oma eesmärgi poole, mõistagi on tööinimese jaoks esmatähtis reaalsete palganumbrite kasv, sest ootab meid ju ees ka kümne aasta kõrgeim inflatsioon”.

Ametiühingute ja tööandjate kahepoolse kokkuleppega on üleriigiline alampalk Eestis kehtes­tatud juba viiel aastal. 2003.a. aastal, kui alampalga läbirääkimised toimusid esimest korda ilma valitsuse osaluseta, tõusis alampalk 2160 kroonini kuus.