Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

16.03.2007.a. noorte koosolek

16. märtsil toimus EEAÜLi noorte liikmete koosolek.

Koosolekust võttis osa 8 noort ametiühinguliiget, kes kõik esindasid Eesti Energia ASi struktuuri ettevõtete ametiühinguid.

Kohtumisel arutati EEAÜLi noortekomisjoni loomise ideed ning komisjoni tegevuse põhimõtteid, samuti ka interneti kodulehekülje arendamist. Tähtsa päevakorrapunktina oli arutusel ka liikmete värbamise küsimus.

Pärast koosoleku lõppu toimus ekskurssioon Riigikogu hoonesse Toompeal.