Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

24.04.2007.a. EE ASi Teenindus ja OÜ Jaotusvõrk usaldusisikud Saaremaal

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu korraldusel toimus Saaremaal Eesti Energia ASi Teenindus ja OÜ Jaotusvõrk ametiühingute usaldusisikute nõupidamine. Arutati nii ametiühinguorganisatsioonide arengut puudutavaid teemasid kui tehti ka ettevalmistusi kollektiivläbirääkimisteks, mis algavad käesoleva aasta teises pooles.

Nõupidamise avasõnad ütlesid EEAÜLi esimees Enn Luuk, OÜ Jaotusvõrk Saaremaa juhtimiskeskuse juhataja Villort Laul ning Eesti Ametiühingute Keskliidu Saaremaa piirkondliku osakonna juhataja Piret Räim.

Nõupidamise esimese teemana andsid OÜ Jaotusvõrk peausaldusisik Leo Oro ning EEAÜLi organisatsioonisekretär Sander Vaikma ülevaate Töötajate usaldusisiku seadusesse sisse viidud muudatustest ning vastasid sellega seotud küsimustele.

Seejärel toimus arutelu organisatsioonilise arenguga seotud küsimustest ning eelseisvatest kollektiivläbirääkimistest. Oluline on reorganiseerida organisatsiooni struktuuri järk järgult nii, et igas konkreetses Eesti Energia ASi kontserni ettevõttes toimiks konkreetne ettevõtte ametiühing. Samuti on tähtis viia ka kollektiivlepingud konkreetsete ettevõtete tasandile.

OÜ Jaotusvõrk peausaldusisik Leo Oro tõi välja oma nägemuse reorganiseerimisega seonduvast ning pakkus välja vastava ajakava.

Kuna Saaremaal täna energeetikasektoris ametiühingud puuduvad oli kõneaineks ka sealsete töötajate organiseerimine. Igal juhul on eesmärgiks võetud saavutada selles vallas konkreetseid positiivseid tulemusi juba sellel aastal.

Kuna nõupidamisel osalesid ka Eesti Energia ASi Teenindus usaldusisikud, toimus koosolek, mille käigus valiti ühehäälselt teenindussektori peausaldusisikuks Marika Ilisson. Lisaks nõupidamisel räägitule jätkus arutelu veel ka mitteametlikus vormis. Tagasiteel tutvuti veel Saaremaa vaatamisväärsustega.

Läbiviidud üritus tõi selgelt välja taoliste kohtumiste positiivsed küljed ning tulevikus jätkatakse kindlasti taoliste kohtumiste korraldamist.