Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

26.04.2007.a. Termesti Ametiühingu üldkoosolek

26. aprillil toimus Termesti Ametiühingu üldkoosolek. Koosolekul valiti järgmiseks kolmeks aastaks ametiühingut juhtima ning ametiühinguliikmeid usaldusisikuna esindama senine liider Alar Sepper. Ametiühingu juhatusse valiti lisaks Sepper?ile veel Peeter Mägi, Tatjana Pavlova ja Valdo Kommer.

Termesti Ametiühing on EEAÜL?i liige, kuhu kuulub 25 liiget.