Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

16.05.2007.a. EEAÜL juhatuse koosolek

16. mail toimus EEAÜL juhatuse koosolek, kus põhiküsimuseks oli EEAÜL volikogu kokkukutsumine ja sellel arutavate materjalide läbivaatus.

Juba 19.12.2005.a. võttis volikogu vastu otsuse streigifondi moodustamiseks ja eraldas selleks oma vahenditest 500 000 kr. Samaaegselt kinnitati EEAÜL-le 30, 5% liikmemaksu jaotus selliselt, et iga kuu kantakse laekuvatest liikmemaksudest streigifondi 3%.

Jaanuaris 2007.a kohustas volikogu juhatust välja töötada streigifondi kasutamise eelnõu, mida volikogu poolt moodustatud komisjon ka tegi. Peale üksikasjalist arutelu otsustas juhatus selle dokumendi esitada volikogule läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks.

Volikogu koosolek otsustati kokku kutsuda 6. juunil 2007.a Tallinnas, EEAÜL ruumes, Gonsiori 3a.