Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

Eelmise nädala lõpus pöördus järjekordne Eesti Energia AS tütarettevõtte, Enefit Solutions AS töötajaid esindav Energiateeninduse Ametiühing Riikliku lepitaja poole tekkinud tüliküsimuses vahenduse saamiseks.

Antud juhul on töötüli tekkimise ajendiks asjaolu, et erinevate Eesti Energia AS kontserni ettevõtete ühinemise tagajärjel eelmisel aastal moodustus ettevõte Enefit Solutions AS, kus hakkas toimima üheaegselt kaks kollektiivlepingut. Käesoleva aasta algul otsustas tööandja ühe lepingutest üles öelda. Kuna läbirääkimiste käigus enne üles ütlemis avaldust kokkulepet ei saavutatud ning hiljem pole tööandja ilmutanud soovi läbirääkimiste jätkamiseks, on tekkinud olukord, kus alates käesoleva aasta juuli algusest jääb osa Enefit Solutionsi töötajatest kollektiivlepinguga tagatud garantiidest ilma.

Kõik see on põhjustanud ettevõttes konfliktsituatsiooni ning arvestades, et vastavalt seadusele ei kehti enam ka töörahukohustus, on olukord plahvatusohtlik.

Energeetikatöötajate ühinguid esindava Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu (EEAÜL) esimees Sander Vaikma kommenteerib olukorda: "See on juba teine Eesti Energia kontserni ettevõte, kus oleme olnud pidanud pöörduma Riikliku lepitaja poole. Olen tegutsenud energeetikute ametiühingutes üle kümne aasta, aga see on esimene kord kui näen Eesti Energia poolt selliseid ähvardavaid samme. Seni on peetud kollektiivlepinguid ning sellega kaasnevat töörahukohustust au sees," ütles Vaikma.

Riikliku lepitaja menetluses on ka vaidlus Enefit Energiatootmine AS ja töötajaid esindava Narva Energia Ametiühing avaldus seoses tekkinud lahendamatute erimeelsustega uue kollektiivlepingu sõlmimisel

Lisainfo:

Andrei Prokopenkov

Energiateeninduse Ametiühigu esimees

Enefit Solutions usaldusisik

555689084

Sander Vaikma

EEAÜLi esimees

55531578