Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

Enefit Energiatootmine AS töötajaid esindava Narva Energia Ametiühingu (NEAÜ) usaldusisikud arutasid 16. mail 2017 toimunud koosolekul Riikliku lepitaja ettepanekut kollektiivse töötüli lahendamiseks Enefit Energiatootmise AS-i ja Narva Energia Ametiühingu vahel.

Töötüli põhjuseks on erimeelsused läbirääkimistel kollektiivlepingu tingimuste üle. Läbirääkimised on kestnud juba üle poole aasta ning jõudnud Riikliku lepitaja juurde. Oma nõudmiste toetuseks korraldasid energeetikud ka 18. aprillil Rahandusministeeriumi ees piketi.

Koosolekul osalejad olid üksmeelsel seisukohal, et Riikliku lepitaja ettepanek ei ole kahjuks vastuvõetav ning NEAÜ jääb jätkuvalt oma seisukohtade juurde ning ootab Riiklikult lepitajalt vastust oma pakkumisele hiljemalt reedeks, 19.05.2017. Ebarahuldava vastuse puhul palutakse Riiklikul lepitajal töötüli menetlemine, kokkulepet saavutamata, lõpetada.

Ühtlasi otsustati lähiajal kokku kutsuda NEAÜ üldkoosolek, mis peab kinnitama edasised tegevused oma nõudmiste toetuseks. Ametiühing on valmis oma nõudmiste kaitseks korraldama töövõitluse praktikas kasutatavaid kõike erinevaid aktsioonivorme, mis ei ole seadustega keelatud.