Ühingust

Liikmed
Ajalugu
Juhtorganite kooseisud
Juhtorganite otsused

Uudised

Ametiühingu uudised
Energeetika sektor
Laiast maailmast
Tööturg ja statistika EAKLi INFOLEHT

Dokumendid

Põhikiri
Tegevuskava
Metoodilised materjalid
Fondide põhikirjad
Kollektiivlepingud

Noored

Üritused

Pildigalerii

Suured tegijad

Siin tutvustame, teile inimesi, kes suuremal voi vähemal määral on teinud midagi märkimisväärset maailma AÜdes.

AÜ ajalugu

Siit leiad infot AÜ ajaloo kohta ja ülevaade peamistest sündmustest, mis on AÜga aset leidnud.

Viimased uudised.

- Kollektiivlepingutega seotud töötülid Eesti Energia AS kontsernis annavad tööd Riiklikule lepitajale

- Toimus Narva energeetikute esindajate koosolek

- Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas piketi

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit korraldas 18. aprillil Rahandusministeeriumi ees piketi.

Piketi eesmärgiks oli avaldada toetust Eesti Energia AS kontserni ettevõtete töötaid esindavatele ametiühingute nõudmistele kollektiivläbirääkimistel.

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL) tunneb tõsist muret seoses olukorraga, mis on tekkinud kollektiivlepingute sõlmimisel mitmetes Eesti Energia AS kontserni kuuluvates ettevõtetes.

Enne seda pöördus Enefit Energiatootmine AS töötajaid esindav Narva Energia Ametiühing avaldusega Riikliku lepitaja poole seoses tekkinud lahendamatute erimeelsustega uue kollektiivlepingu sõlmimisel. Ametiühing ja tööandja on läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks pidanud üle poole aasta, kuid seni tulemusteta.

Ametiühingu ettepaneku oli säilitada kõik seni kehtivad lepingutingimused ning läbi oleks räägitud ainult palgatõusu osa. Ametiühingute ettepanek palgatõusuks oli 6%. Tööandja seevastu asus seisukohale, et palgatõusu tingimuseks on loobumine kollektiivlepingus fikseeritud kokkulepetest, mis puudutavad töötajate tasustamist õhtusel- ja öisel ajal ning puhkepäevadel töötamise eest, täiendav lisapuhkus jne. Kokkuvõtlikult öeldes soovis tööandja viia töö- ja palgatingimused, mõningate eranditega, seaduses ettenähtud minimaalsele tasemele.

Kahjuks on eelnimetatud stsenaariumi järgi kulgenud ja kulgemas läbirääkimised ka mitmes teises Eesti Energia kontserni kuuluvas ettevõttes.

„Tööandja soov viia kõik töötajate ning ametiühingute jaoks Lepingus kokkulepitud tagatised seadustes lubatud minimaalsete standarditeni on EEAÜLi jaoks vastuvõetamatu. EEAÜLi seisukoht oli, on ja saab olema, et Kollektiivleping ei tohi kunagi koosneda ainult viidetest erinevatele seadustele (ja sellega Tööandja poolt võetud kohustusest seadusi täita). Kollektiivleping peab sisaldama punkte, mis on töötajatele reeglina kasulikumad seadustega võrreldes“, edastas energeetikasektori ametiühingute sõnumi kokkuvõtvalt EEAÜLi esimees Sander Vaikma.

„Vaatamata suurtele erimeelsustele tööandjatega loodame siiski mõistlikke, pooli rahuldavaid lahendusi, kuid ei saa välistada ka aktsioone oma nõudmiste toetuseks“, lisas Vaikma lõpetuseks.